Aviso Legal

Informació general per donar compliment a la Llei d'Internet 34/2002:

Titular: BPC S.L.
C.I.F.: B62957436
Direcció: Gran Via de les Corts Catalanes 608 4º B

C. Postal: 08007 - Barcelona
Telèfon: +34 678.504.115
E-Mail: info@martinapont.com

BPC S.L. és propietària del nom de domini i pàgines a Internet a les quals s'accedeix a través de l'adreça http://tienda.martinapont.com.

Dades Registrals:
Inscrit en el Registre Mercantil de Barcelona, Tom 41.054, Foli 0009, Secció General, Fulla/Dup 377298